Bilangan 12:6 "Dengarlah firmanKu ini.Jika diantara kamu ada seorang Nabi,maka Aku,TUHAN menyatakan diri-KU kepadanya dalam penglihatan,Aku berbicara dengan dia dalam mimpi"

Thursday, February 18, 2010

BAPTISAN ROH KUDUS

BAPTISAN ROH KUDUS
Pengalaman “kelahiran kembali” dalam Yesus Kristus sememangnya telah membuka pintu bagi saya untuk berada didalam rencana dan kehendak Allah.Pengalaman ini lebih dari setakat mengalami perubahan hidup,pembaharuan rohani dan persekutuan baru dalam Kristus.Seperti seorang anak yang baru lahir,anda akan melalui proses pembesaran dan pendewasaan rohani.Saya amat bersyukur kerana pengalaman ‘lahir baru’ ini.Selama hampir dua tahun saya berada dalam keadaan “zon selesa” rohani.Saya menerima baptisan air,ikut persekutuan doa,pergi kegereja berbakti,membaca Alkitab,bersaksi dan banyak membaca buku-buku kristian.

Tiba masanya saya kena belajar merangkak rohani dan seterusnya mula berjalan.Tuhan tengah mengajar saya untuk bertumbuh dewasa serta melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaanNya.Saya mula kehilangan keseimbangan rohani dan merasakan masih ada lagi pengalaman rohani yang lebih dari setakat pertobatan dan penerimaan Tuhan Yesus sebagai Juruselamat Peribadi.Dan benar,pengalaman baru ini adalah dipanggil “Baptisan Roh” Menerima karunia keselamatan dan memiliki hidup kekal belumlah cukup untuk melangkah maju terutamanya apabila mula berdiri dan mula berlari sebagai seorang kristian yang dewasa.

Anda perlu melalui satu lagi pengalaman “Dibaptis dengan Roh Kudus’ oleh Tuhan Yesus.Tanpa menerima pengalaman ini,anda akan menjadi anak Tuhan yang lemah dan tanpa ada perlengkapan ilahi terutamanya apabila anda ingin menjadi saksi Injil Kritus.

BAPTISAN ROH,KUNCI PENJANA KUASA
Anda perlu dilengkapi Urapan Kuasa Ilahi untuk bertenaga melawan cobaan keinginan daging(manusia lama),melawan godaan iblis serta memerangi kerajaan satan.Allah mengutus Yohanes Pembaptis guna membuka jalan untuk Tuhan Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah.Yohanes memberi kesaksian katanya:‘Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati,dan Ia tinggal diatasNya.Dan aku pun tidak mengenalNya,tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air,telah berfirman kepadaku:Jikalau engkau melihat Roh itu turun keatas seseorang dan tinggal diatasNya,Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.Dan aku telah melihatNya dan memberi kesaksian:Ia inilah Anak Allah” Yohanes 1:32-34

Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian,selama empat puluh hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada para muridNya tentang Kerajaan Allah.Pada suatu ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka,Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,dan menyuruh mereka tinggal disitu menantikan janji Bapa,yang demikian kataNya:“Telah kamu dengar dari padaKu.Sebab Yohanes membaptis dengan air,tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus” Kisah rasul 1:3-5

“Baptisan Roh kudus” adalah merupakan fasa pengalaman rohani yang mana Allah Anak,Yesus Kristus mengurapi anda dengan Roh Kudus sebagai perlengkapan rohani yang ‘supernatural’ untuk melaksakan kehendak Allah dan
menjadi saksi Kristus untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah.Allah Roh Kudus akan:

1.MENGURAPI DENGAN KUASA ILAHI.
Yesus berkata “Tetapi kamu akan menerima KUASA,kalau Roh Kudus turun keatas kamu,dan kamu akan menjadi SAKSIKU di Yerusalem dan diseluruh Yudea dan Samaria dan sampai keujung bumi”KISAH 1:8
“KUASA” yang dimaksudkan Yesus ini adalah gabungan dua dalam satu ataupun dwi-kuasa,yakni gabungan kuasa ‘Exousia’ dan ‘Dunamis’ yang membawa maksud kuasa dalam bentuk wibawa/autoritas dan kuasa tenaga.Dapat saya contohkan:-

a)KUASA WIBAWA/AUTORITAS:(Greek‘Exousia’):-Seorang pegawai polis diberi wibawa kuasa tatkala memakai lencana dan pakaian seragam.Dia punyai wibawa untuk memberi perintah pada kenderaan yang sepuluh kali ganda jauh lebih besar dan kuat untuk patuh dan berhenti.Seorang hakim punya wibawa kuasa untuk mengadili dan menjatuhkan hukuman kepada pesalah.Meskipun secara fisikalnya dia seorang yang kerdil atau tak sempurna,tetapi dia adalah seseorang yang dilantik/diurapi oleh sesebuah kerajaan untuk melaksanakan hak kuasa wibawa.

Autoritas ini mesti dipatuhi oleh mereka yang berada dibawah taklukkan dan jajahan sesebuah kerajaan.Seorang pegawai tentera (perwira) memahami dan mengetahui maksud ‘Wibawa/autoritas’ ini lalu datang kepada Yesus memohon untuk menyembuhkan hambanya yang terbaring sakit lumpuh dan sangat menderita.Yesus berkata:
“Aku akan datang menyembuhkannya” Tetapi jawab perwira itu kepadaNya “Tuan ,aku tidak layak menerima Tuan didalam rumahKu,katakan saja sepatah
kata,maka hambaku itu akan sembuh.Sebab aku sendiri seorang bawahan,dan dibawahku ada pula prajurit.Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu:Pergi!maka ia pergi,dan kepada seorang lagi:Datang!,maka ia datang ataupun kepada hambaku:Kerjakanlah ini!maka ia mengerjakannya” MATIUS 8:6-13

Prajurit ini TAHU wibawa yang ada pada Yesus sebab dia sebagai seorang tentera,melihat Yesus sama seperti seorang Jeneral tentera yang tertinggi didalam kerajaan Allah yang memiliki kuasa mutlak terhadap kerajaan iblis.Iblis dan kuasanya berada dibawah kekuasaan kuasa Allah,kuasa Roh kudus Allah!

b) KUASA TENAGA-(Greek-‘Dunamis’)
Contoh mudah adalah tenaga elektrik.Pernahkah anda terfikir bahwa setiap kali menekan suis ‘ON’ mentol elektrik pun menyala dan menerangi sebab ada tenaga elektrik yang sedang mengalir melalui wayarnya dan kuasa tenaga ini menyalakan lampu mentol tersebut?Dalam pelayanan Yesus,Alkitab menyatakan “Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia,kerana ada KUASA YANG KELUAR DARIPADANYA dan semua orang itu disembuhkanNya” Lukas 6:19

Tatkala perempuan yang sudah duabelas tahun menderita pendarahan menyentuh untuk menjamah jubahNya,“Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada TENAGA (KUASA) YANG KELUAR dari diriNya,lalu Ia berpaling ditengah orang banyak dan bertanya ‘Siapa yang menjamah jubahKu?’Markus 5:30

Yesus berkata “Sesungguhnya Aku telah memberikan KUASA kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan KUASA untuk menahan musuh,sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu.Namun demikian janganlah bersukacita kerana roh-roh itu takluk kepadamu,tetapi bersukacitalah kerana namamu ada terdaftar disorga” Lukas 10:19-20.URAPAN DWI-KUASA yang dimaksudkan oleh Kristus inilah yang akan diterima para muridNya apabila Roh Kudus turun keatas mereka lewat pengalaman “Baptisan Roh Kudus”

2.MEMENUHI dirimu dengan peribadiNya,hinggakan anda mengetahui Roh kudus kini mendampingi anda tiap saat.
Kisah 2:4 menyatakan bagaimana pada hari pentakosta Roh Kudus dicurahkan:“Maka PENUHLAH mereka dengan Roh Kudus,lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain,seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya”
Pengalaman ‘berbahasa roh’ atau berkata-kata dalam bahasa lain sesungguhn-
ya adalah dimensi pengalaman rohani yang baru dan segar yang mana roh manusiawi pemercaya dapat berbahasa,berdoa dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran.Ianya salah satu ‘tanda’ Roh Kudus berkarya memenuhi diri mereka sehingga mengalir keluar dari dalam hati dan melimpah keluar melalui mulut dalam bentuk ucapan ‘berkata-kata dalam bahasa lain’

3.MEMANIFESTASIKAN pekerjaan-pekerjaan Roh lewat karunia-karuniaNya didalam dan melalui diri anda.
I Korintus 12:4-11 menyatakan karunia-karunia rohani sebagai PENYATAAN (manifestasi) Roh Kudus melalui diri orang percaya.Dinyatakan ada 9 cara Roh Kudus memanifestasikan diriNya melalui diri orang percaya,iaitu di panggil karunia-karunia Roh.

1.Manifestasi karunia kuasa
a.Karunia Iman
b.Karunia mengadakan Mujizat
c.Karunia Kesembuhan-kesembuhan

2.Manifestasi karunia Inspirasi Perkataan
d.Karunia berkata-kata dengan hikmat
e..Karunia berkata-kata dengan Pengetahuan
f.Karunia berkata-kata dengan bahasa Roh

3.Manifestasi karunia wahyu/penyataan
g.Karunia Bernubuat
h.Karunia Membedakan bermacam-macam roh
i.Karunia Menafsirkan bahasa Roh

Perhatikan bahawa I Korintus 12:11 menyatakan ‘Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama,yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus,seperti yang dikehendakiNya’Saya akan mengupas pengertian dan maksud sembilan karunia Roh dengan lebih mendalam nanti dibagian Dua ’Fondasi Iman Kristian-II’,karunia-karinia Roh Kudus.SEMBILAN KARUNIA-KARUNIA Roh Kudus ini dapatlah disimpulkan dalam satu perkataan yakni ‘KUASA’ Roh Kudus.Apabila diri kita penuh dengan Roh dan berada dalam kondisi ‘Pasrah’ padaNya,maka Roh Kudus mula bekerja melalui hidup anda untuk menyatakan diriNya.Karunia-karunia Roh ini akan memberi KESAKSIAN kepada manusia bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang tetap sama kelmarin,hari ini dan selama-lamanya.Semuanya ini bermula dengan pengalaman “Baptisan Roh Kudus”

BAGAIMANA MENERIMA BAPTISAN ROH KUDUS?(Kesaksian peribadi penulis)
“Dan pada hari terakhir,yaitu pada puncak perayaan itu,Yesus berdiri dan berseru: ‘Barangsiapa haus,baiklah ia datang kepada-Ku dan minum!Barangsi-
pa percaya kepada-Ku,seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci:Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup.’Yang dimaksudkanNya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya;sebab Roh itu belum datang,kerana Yesus belum dimuliakan”
(Yesus Kristus –Yohanes 7:37-39)

“Yesus inilah yang dibangkitkan Allah,dan tentang hal itu kami semua adalah saksi.Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu,maka dicurahkanNya apa yang kamu lihat dan dengar disini” (Rasul Petrus-Kisah para Rasul 2:32-33)

HAUS!Itulah kunci yang pertama.Saya ada KEHAUSAN JIWA DAN KEHAUSAN ROHANI yang teramat dalam lalu mencari air hidup untuk diminum bagi memuaskan dahaga rohani ini.Saya temukannya dalam pengalaman “Baptisan Roh Kudus”.Saya menerima Roh Kudus dan kepenuhanNya setelah meminum karunia Roh Kudus kedalam hati saya.

Sejak Dia tinggal didalam tubuh saya,mengalirlah aliran-alairan air kehidupan rohani yang menyegarkan,mengenyangkan dan memuaskan dahaga jiwa.Kehadiran Roh Allah telah membasahi dan mengairi semula kekeringan tanah hati saya untuk berkobar-kobar melakukan kehendak Allah.
Sebagaimana yang saya telah nyatakan pada awal bab ini,saya berada dalam ‘zon selesa rohani’ selama dua tahun berdoa,membaca Alkitab,ikut persekutuan doa gereja dan bersaksi.Aktiviti-aktiviti ini mula menjadi sesuatu yang rutin,monoton selama dua tahun dan saya mula merasa bosan.Anda perlu menyedari bahwa disebabkan saya berlatar belakangkan agama Roma Katolik,saya begitu bangga dan merasa diri berada didalam kebenaran agama RC (Roma Katolik) yang kuat.Boleh dikatakan bahawa iman kristian saya adalah dibayangi oleh tatacara sakramen agama,liturgi-liturgi dan ritual-ritual.Sebab itu Tuhan Yesus perlu datang menampakkan diriNya sebagai Juruselamat Peribadi yang HIDUP.

Barulah saya sedar bahwa agamaku tak menyelamatkan nyawaku dari dosa-dosa dan penghukuman api neraka.Selama tujuhbelas tahun saya dilahirkan dan dibesarkan dalam agama katolik.Pegangan terhadap agama kami disekitar tahun 70an amatlah kuat.Saya kesekolah tadika ‘Mission school’ seawal usia enam tahun dekat Gereja St.Micheal,Penampang yang diselenggarakan sepenuhnya oleh para rahib (susters)perempuan.

Ingatan indah yang tak pernah saya lupa adalah bila tiba masa ‘rehat’.Kami akan dilayan dengan makanan roti dan minuman susu secara percuma.Saya kesekolah rendah(Sekolah St.Aloysius,Limbanak) dan menengah (St.Micheal School,Penampang) misi yang dikelolakan para suster,brother dan katekis katolik.Saya lalui kesemua sakramen,rajin kegereja dan mengikuti katekisasi.Tetapi kehidupan saya tiap hari tak pernah berubah.Alkitab menjadi asing bagi saya.
Saya hanya mendengar bacaan ayat-ayat alkitab yang diajarkan pada hari minggu digereja.Saya langsung tak membaca alkitab dan tak memilikinya sehingga pada usia 17 tahun,iaitu setelah lahir baru dalam Kristus.Saya percaya ajaran agama memang baik dan saya menghafal penuh Kesepuluh Hukum larangan berdosa(Hukum taurat Musa) yang kami ucapkan setiap minggu digereja.

Namun kerana rohaniku mati dikuasai nafsu daging maka saya laksana orang yang bangga beragama tetapi hidup dalam perbuatan dosa.Tiap minggu saya membuat pengakuan dosa dan berdoa digereja.Tetapi seusai itu,saya kembali melakukan perbuatan dosa tiap hari.Saya seorang yang munafik dan menipu diri sendiri.Perasaan bersalah dan suara hati saya menuduh dan menghantui hidupku.
Saya dikenal sebagai seorang yang berani dikampung namun didalam diri,saya takut mati masuk neraka!Suara hati dikedalaman hati saya begitu kuat menempelek hinggakan pada suatu hari jiwa saya begitu dipenuhi perasaan bersalah dan berdosa.Sendirian di rumah,saya mula berseru kepada Tuhan.Ada sebuah gambar Yesus yang tergantung dinding rumah kami.Segera saya berlutut didepan gambar itu dan sambil melihat gambar Yesus,air mataku mengalir dan dengan penuh penyesalan,saya berseru dan berdoa :“Tuhanku Yesus,ampuni saya kerana dosa-dosaku.

Saya tahu saya sering berdosa, tetapi tak dapat lepaskan diri dari kuasa godaan dan dosa.Tolonglah selamatkan saya!”.

Tiba-tiba gambar Yesus itu hilang dari pandanganku dan saya melihat muka Yesus dengan sesungguhnya!Dia sedang memandang saya dengan penuh belaskasihan.Beban dan perasaan bersalah yang berat tiba-tiba terangkat dari dalam diriku dan buat pertama kalinya,saya mengalami perasaan damai sejahtera.Saya benar-benar merasa dimandikan didalam air kasihNya.Sejak hari itu,hidupku mula mengalami perubahan.Saya mengalami ’kelahiran kembali ’dan menerima Tuhan Yesus selaku Tuhan dan Juruselamat peribadiku.
(Perhatian: Saya memang tak percaya untuk menyembah atau berdoa didepan gambar-gambar.Namun para pembaca perlu tahu bahawa ketika itu,tak ada seorangpun yang menginjili saya untuk bertobat dengan cara Injili dan iman saya hanyalah berlandaskan pengetahuan iman Katolik.Namun Tuhan melihat kejujuran hati dan Dia mendengar)

Demikianpun juga pengalaman saya menerima “Baptisan Roh Kudus” Tuhan Yesus berkata: “Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang disorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadaNya” Lukas 11:13.

MINTA! ITULAH KATA KUNCI yang kedua untuk menerima berkat-berkat Allah.Bukanlah sukar untuk memperoleh pengalaman ‘Baptisan Roh Kudus’ jika pemercaya hanya dengan jujur datang menghadap taktha Allah Bapa disorga dalam doa dan berseru ‘Allah Bapaku,berikan padaku Roh kudusmu.Tuhan Yesus,baptiskanlah aku dengan Roh Kudusmu.Roh Kudus penuhilah aku dengan dirimu.Urapilah aku dengan kuasamu!”Apabila kita meminta dari Allah,anda hendaknya punya IMAN PERCAYA bahwa anda telah menerima apa yang anda telah doakan.
IMAN ialah percaya dan menerima Firman Allah serta janji-janjiNya serta–merta pada saat itu tanpa sebarang keraguan meskipun belum nampak dengan mata kasar (Ibrani 11:1).Ibrani 11:6 berkata “Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah.
Sebab barangsiapa berpaling kepada Allah,ia harus percaya bahwa Allah ada,dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia”
Anda meminta sesuatu dari Allah sebab anda amat perlukannya.Hatimu perlu ada kelaparan dan dahaga rohani yang amat sangat untuk menerima pengalaman ‘Baptisan Roh kudus’ ini.Tatkala saya menerima pernyataan Firman Tuhan betapa pentingnya untuk dipenuhi Roh kudus,saya begitu dipenuhi oleh kerinduan,Kehausan dan dahagakan kehadiran Roh Kudus secara peribadi dalam diri dan pelayanan saya.Sekali lagi,Tuhan Yesus berikan saya wahyu pernyataan khusus tentang doktrin “Baptisan Roh Kudus” lewat pernyataan firman Tuhan.Saya ingin melihat pelayanan karunia-karunia Roh Kudus ada didalam pelayanan saya.

Semakin tekun saya membaca kisah para rasul,semakin haus dan laparnya jiwa saya untuk juga mahu mengalami pelayanan mujizat dan tanda yang sama menyertai hidup saya.Saya bertekad,sekurang-kurangnya untuk menerima karunia lidah-berbahasa roh yakni tanda awal seperti ketika Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Tuhan pada hari Pentakosta (Kisah 2).Salah satu tanda yang menyertai pemercaya telah dijanjikan Yesus ketika berkata “Tanda-tanda ini akan menyertai orang–orang percaya….mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka…..Markus 16:17.

Saya berdoa “Tuhan Yesus,baptislah saya dengan Roh Kudus mu,urapilah saya dengan kuasa Roh Kudus,penuhilah saya dengan Roh Kudus mu.Roh Kudus marilah penuhi hidupku dengan kehadiranmu!” Seusai berdoa demikian,hati saya dipenuhi iman bahawa Allah telah memenuhi saya dengan RohNya.Kemudian sesuatu mendorong saya untuk membuka mulut seperti hendak meminum air.Ada dorongan kuat untuk saya mengucapkan sesuatu lalu saya terus saja mengatakan sepatah dua perkataan bahasa asing.Tatkala telingaku mendengar perkataan asing keluar dari mulutku,saya tahu itulah bahasa roh.Saya ulangi mengucapkannya dan tak lama kemudian saya sedang berbahasa lidah tanpa henti-henti.Ada kelepasan dan kebebasan roh yang amat indah dan damai!Puji Tuhan,tanda awal berbahasa roh meneguhkan imanku bahawa saya telah dibaptis oleh Roh Kudus.

Saya kini sebagian daripada pemercaya yang melalui pengalaman Pentakosta rohani.Ketika Tuhan Yesus membaptis saya dengan Roh Kudus,tak ada seorang pun yang mengajar atau memberitahu saya bagaimana jalan atau caranya.Kerana dahaga rohani yang teramat sangat akan pengalaman ini ,Allah curahkan RohNya dan menenggelamkan saya didalam baptisan RohNya.Bayangkan bagaimana saya sendirian dirumah tanpa bantuan doa atau tumpangan tangan dari hamba Tuhan,seorang Katolik yang baru lahir baru sedang dipenuhi Roh kudus dan mula berkata-kata dalam bahasa lain,bahasa roh sorgawi!

Saya akui,diriku gentar dengan perasaan yang terombang-ambing.Apatah lagi saya baru berusia lapan belas tahun.Namun sejak itu saya tak pernah menoleh kebelakang dalam imanku,malahan bersyukur dengan wahyu Yesus bahwa ‘Baptisan Roh kudus’ masih relevan dan pengalaman rohani yang boleh di alami setiap pemercaya pada hari ini.Alkitab menyatakan tiga peristiwa bagaimana para pemercaya menerima Baptisan Roh Kudus.

1.BAPTISAN ROH PADA HARI PENTAKOSTA
Kisah 2:1-4 menyatakan ‘Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul disatu tempat.Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah,dimana mereka duduk.dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus,lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain,seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya”

Sepuluh hari setelah Tuhan Yesus naik kesorga,Allah memilih hari Pentakosta,
hari kelima puluh,hari perayaan besar bangsa yahudi,yakni hari perayaan tuaian gandum.Hari Pentakosta adalah sinonim kepada hari dimana Karunia Roh Kudus laksana buah hasil tuaian berkat yang pertama dan terutama dari Tuhan Yesus sejurus kemenanganNya melewati pengorbanan paskah dan kemenanganNya keatas kuasa maut.Impaknya amat dahsyat.Manifestasi kehadiran Roh Kudus begitu nyata.Kedengaran bunyi tiupan seperti angin keras.Mereka melihat lidah-lidah seperti api.Penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mula berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain.

Setelah Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem,mereka segera berkumpul disatu tempat, ‘mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama…’KISAH 1:14. Mereka bertekun sehati berdoa menantikan janji Bapa,janji Yesus iaitu turunnya Roh kudus keatas mereka serta mengurapi dengan kuasa Allah! Anda dapat melihat bahwa kejadian ini adalah pekerjaan Roh kudus semata-mata dan bukan oleh pekerjaan manusia.Curahan Baptisan Roh Kudus terjadi kerana janji,nubuatan dan wahyu Yesus Kristus.

2.BAPTISAN ROH KUDUS OLEH DOA TUMPANGAN TANGAN
Kisah 8:15-17 Mengisahkan bagaimana orang-orang Samaria telah menerima Firman Allah maka Rasul Petrus dan Yohanes.“Setibanya disitu kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.Sebab Roh Kudus belum turun diatas seorang pun diantara,kerana mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus.Kemudian keduanya menumpangkan tangan diatas mereka,lalu mereka menerima Roh Kudus.Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh kerana rasul-rasul itu menumpangkan tangannya,ia menawarkan uang kepada mereka,serta berkata ‘Berikanlah juga kepadaku kuasa itu,supaya jika aku menumpangkan tanganku diatas seseorang,ia boleh menerima Roh Kudus’
Dalam senario ini,rasul Petrus dan Yohanes berdoa dan menumpangkan tangan keatas setiap orang percaya lalu mereka menerima Roh Kudus.Dikatakan simon,seorang ahli sihir diSamaria begitu takjub melihat orang percaya diSamaria dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus dan tawarkan uang pada kedua rasul itu.Apa yang dilihat Simon sehingga diyakinkan sebagai bukti orang percaya telah menerima Roh kudus taklah begitu jelas.

Namun saya percaya Simon melihat dan mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa roh,bernubuat serta sukacita sorgawi.Pengalaman itu menjadi salah satu bukti nyata mereka telah terima karunia Roh Kudus setelah rasul Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan keatas mereka.Keadaan yang serupa juga telah dilalui oleh rasul Paulus ketika tiba dikota Efesus.Alkitab menyatakan bahawa disana ada berberapa orang murid yakni orang percaya tetapi mereka belum lagi menerima Roh Kudus.

Katanya (Paulus) kepada mereka mereka ‘Sudahkah kamu menerima Roh Kudus,ketika kamu percaya?’.Akan tetapi mereka menjawab dia; ‘Belum,bahkan kami belum pernah mendengar,bahwa ada Roh Kudus” (Kisah 19:2-2)

Alkitab seterusnya menceritakan “Dan ketika Paulus menumpangkan tangan diatas mereka, turunlah Roh Kudus keatas mereka,dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.Jumlah mereka adalah kira-kira dua belas orang” Kisah 19:6.Saya percaya manifestasi berbahasa roh dan bernubuat inilah yang dilihat oleh Simon sebab ini adalah salah satu tanda bukti awal bahwa pemercaya telah menerima Baptisan Roh Kudus.Anda dapat memahami bahawa dalam kedua senario,rasul-rasul Tuhan menumpangkan tangan dan mendoakan pemercaya dan mereka menerima karunia Roh Kudus.Kali ini manifestasi Roh Kudus yang seperti tiupan angin kuat TAK kedengaran,lidah-lidah seperti api menghinggapi mereka TAK kelihatan.Tetapi berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat MASIH dapat dilihat dan didengar.Anda boleh datang kepada hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan penuh Roh kudus untuk meminta doa.Tumpangan tangan bagi menerima pengalaman Baptisan Roh Kudus untuk dipenuhi oleh Roh Kudus adalah cara yang alkitabiah.

3.BAPTISAN ROH KUDUS OLEH PENDENGARAN FIRMAN TUHAN
Kornelius,seorang bangsa kafir menerima Roh Kudus setelah mendengar khotbah Firman Tuhan dari Rasul Petrus.Alkitab berkata bahawa Kornelius seorang askar,adalah seorang yang takut akan Tuhan dan sentiasa berdoa kepada Allah(Kisah 10:1-2).

Allah menjawab doanya lalu mengutus malaikat Tuhan kepadanya.Malaikat itu menyuruhnya pergi mencari Rasul Petrus yang pada ketika itu berada di kota Yope.Segeralah dia menyuruh tiga orang suruhannya pergi mendapatkan Petrus.Sementara itu Petrus menerima penglihatan dari Tuhan dan: “Berkatalah Roh:‘Ada tiga orang mencari engkau.Bangunlah,turunlah kebawah dan berangkatlah bersama-sama mereka,jangan bimbang,sebab Aku yang menyuruh mereka kemari” Kisah19-20.

Petrus pun pergi kerumah Kornelius diKaesarea dan didapatinya banyak orang sedang berkumpul yakni terdiri dari sanak-saudara dan sahabat-sahabat Kornelius.Petrus pun mula memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka semua.Haruslah anda ketahui bahawa Kornelius,seluruh keluarga dan sahabatnya mempunyai kepercayaan yang amat positif tatkala mendengarkan khabar Injil dari Rasul Perus.Mereka memilki iman yang dinamik.

ROMA 10:17 menyatakan “Jadi ,iman timbul dari pendengaran,dan pendengaran oleh Firman Kristus (Allah)”Sementara Petrus berkhotbah tentang Injil bahwa ada pengampunan dosa dalam Yesus,Alkitab menceritakan:“Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian,turunlah Roh Kudus keatas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu.Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus,tercengang-cengang,kerana melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan keatas bangsa-bangsa lain juga,Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa-bahasa roh dan memuliahkan Allah.Lalu kata Petrus;‘Bolehkan orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengar air,sedangkan mereka menerima Roh Kudus sama seperti kita?”Kisah 10:44-47.

Roh Kudus turun keatas Kornelius dan semua yang berada dirumahnya.Sekali lagi TAK ada manifestasi bunyi tiupan seperti angin keras atau tampak lidah-lidah seperti nyala api bertebaran keatas mereka.Ini membawa maksud bahawa dipenuhi Roh Kudus bukanlah satu metode dan Allah bekerja tanpa batasan.kornelius dan seisi rumahnya dipenuhi Roh kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliahkan Allah.

Saya simpulkan bahwa berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat adalah bukti kukuh yang semestinya dialami oleh setiap orang percaya tatkala menerima baptisan Roh Kudus.Berbahasa roh adalah bahasa doa roh bagi mereka yang telah menerima kepenuhan Roh Kudus.Roh Kudus karuniakan ucapan kata-kata sorgawi ini(bahasa roh) kedalam roh kita supaya dapat berkomunikasi dan menyembah Allah tanpa dibatasi oleh keadaan,tempat dan situasi.Ini adalah sebuah dimensi penyembahan ilahi yang amat vital untuk menyembah dalam roh dan kebenaran.

REVOLUSI BESAR OLEH BAPTISAN ROH KUDUS
Banyak argumentasi dan doktrin tentang Baptisan Roh kudus dan berbahasa roh sehingga sebagian besar gereja-gereja tradisi dan Injili berpegang pada pegangan doktrin bahawa karunia lidah dah tak ada.Bahkan ada yang memutarbalikkan ajaran Rasul Paulus dan mencopkan fenomena berbahasa roh
ini sebagai ‘bahasa bayi’ bagi orang kristian yang belum sempurna serta dah tak relevan dimasa kini.
Kepada kaum kristian dari golongan ini,saya tinggalkan pesanan rasul Petrus untuk mereka renungkan.“Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh,yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita”.Kisah 2:38-39

Orang yang masih jauh,sebanyak yang dipanggil Tuhan Allah adalah generasi SEKARANG!Ini membawa maksud besar bahwa Baptisan Roh Kudus,dipenuhi Roh Kudus dan berbahasa roh masih relevan.Kehadiran Allah Roh Kudus.peribbadi Allah Trinitas yang ketiga masih sangat diperlukan oleh gereja-gereja zaman milenium ini untuk bekerja dan mengurapi jemaat dengan kuasa menjadi saksi Kristus yang dinamik.Saya membuat kesimpulan bahwa setiap orang yang percaya Yesus,mengalami kelahiran kembali dalam roh berlayak menerima pengalaman ‘Baptisan Roh’.

Mereka hanya perlu memiliki iman percaya akan Firman Tuhan.Mereka perlu berlapar–dahaga dan mau Roh Kudus memenuhi hidup mereka lalu dengan iman berseru meminta Allah Bapa untuk mengaruniakan Roh KudusNya.Dia juga boleh minta doa dari seorang hamba Tuhan yang diurapi Roh dan punya pelayanan Rasul,Nabi,Pastor,Pengajar atau Penginjil(Terutamanya mereka yang berjalan dalam jabatan rasul sebab mereka punya urapan khusus dalam membantu orang percaya terima karunia Roh Kudus)
Lihat saja tranformasi murid-murid Yesus setelah mereka menerima janji Bapa pada hari Pentakosta.Petrus,sinelayan biasa diubah menjadi rasul yang memberitakan Injil dengan penuh wibawa hinggakan kira-kira tiga ribu jiwa baru bertobat dengan sekali khotbah (Kisah 2:41).

Alkitab menyatakan ‘rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda’ Kisah 2:43.Lumpuh disembuhkan,buta melihat,tuli mendengar,bisu bercakap,yang mati dibangkitkan,kerasukan setan dilepaskan.Mereka begitu diurapi dengan kuasa Roh kudus.Tuhan turut bekerja meneguhkan pelayanan mereka dengan tanda-tanda kuasa (Markus 16:15-20).APAKAH KUNCINYA?
Bulan Februari tahun 2007,Tuhan memberkati saya dengan sebuah kereta model Volvo.Enjinnya berkuasa tinggi iaitu 2000 cc,amat kuat,amat laju yang sehebat dan setaraf dengan kereta Mercedes atau BMW.Dalam dunia otomobil, kereta-kereta jenis inilah diantara kenderaan yang terkuat didunia.Meskipun kuat kuasanya,enjin itu tak akan dapat dihidupkan untuk bergerak tanpa adanya KUNCI KERETA. “Baptisan Roh Kudus” adalah laksana KUNCI ROHANI yang menjadi ‘starter’ pengerak enjin rohani untuk menerima urapan Kuasa Roh kudus.

Karunia-karunia Roh yang dinamik akan mula beroperasi untuk setiap orang percaya bagi melengkapi mereka pergi memberitakan Injil Yesus dengan suksesnya.Dimensi baru “berdoa dalam bahasa roh” (1 Korintus 14:14) memungkinkan saya berdoa tanpa had waktu.Ada tenaga dan kuasa wibawa yang menyertai imanku untuk bersaksi dan memberitakan Injil.Karunia-karunia Roh Kudus mula beroperasi dalam pelayananku.kemudian Allah memungkinkan saya untuk berkhotbah didepan ribuan orang,mendirikan gereja dan sekolah Injil.Kuncinya bermula dengan pengalaman “Baptisan Roh Kudus”

DWI-BAPTISAN ROH
Saya ingin anda melihat perkataan nabi Yohanes dalam Lukas 3:16 dimana dia berkata: “Ia(Yesus) akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api”
Yesus Kristus ialah Pembaptis Roh Kudus manakala Roh Kudus akan membaptis kita dengan Api.Pengalaman Baptisan Roh ialah menerima kehadiran Oknum Roh Allah dengan urapan kuasanya untuk memenuhi,menguaai,menguatkan,memimpin,menyegarkan dan membaharui diri kita.Baptisan ‘Api’ oleh Roh ialah menerima kehadiranNya untuk membakar,menguji,memurnikan,menerangi dan memanaskan kehidupan dan segala pekerjaan atau usaha Iman,Pengharapan dan Kasih kita pada TUHAN.

Roh Kudus ingin membakar perbuatan-perbuatan iman,kasih dan pengharapan kita yang bersifat kayu,rumput kering dan jerami supaya yang tinggal ialah perbuatan-perbuatan iman,kasih dan pengharapan bersifat emas,perak dan permata (1 Korintus 3:12-15)untuk menerima upah-upah kemenangan dihari Pengadilan Taktha Kristus(2 Korintus 5:10).Jadi,jangan hanya minta Urapan Roh.Mintalah Urapan Dwi-ganda Roh Kudus seperti yang diminta oleh Nabi Elisa dari Nabi Elia (2 Raja-raja 2:9).SATU BAPTISAN ROH,DUA URAPAN-dengan Roh dan dengan Api! Mintalah!
(UNTUK INFORMASI PENUH,SILA MILIKI BUKU "FONDASI IMAN KRISTEN"OLEH DR.JLOUDIN)

No comments: