Bilangan 12:6 "Dengarlah firmanKu ini.Jika diantara kamu ada seorang Nabi,maka Aku,TUHAN menyatakan diri-KU kepadanya dalam penglihatan,Aku berbicara dengan dia dalam mimpi"

Friday, February 19, 2010

HARI KEDATANGAN YESUS KEDUAKALI

Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya secara fizikal (tubuh kemuliaan).Dia akan turun secara jasmani dari sorga keplanet bumi ini.Dua ribu tahun dahulu,Dia sendiri telah MENUBUATKAN hari kedatanganNya.“Lihatlah,Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia,juga mereka yang telah menikam Dia.Dan semua bangsa dibumi akan meratapi Dia.Ya,Amin” Wahyu 1:7

Ia (Yesus Kristus) yang memberi kesaksian tentang semuanya ini,berfirman: “Ya,Aku datang segera!” Amin,datanglah,Tuhan Yesus! Wahyu 22:20

Pada waktu itu akan tampak tanda Anak manusia dilangit dan semua bangsa dibumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang diatas awan-awan dilangit dengan segala kekuasaan dan kemuliaanNya” Matius 24:30

DUA FASA KEDATANGAN TUHAN
Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya.Alkitab telah mencatatkannya dan para nabi pun telah menubuatkannya.Kedatangan Kristus keduakali adalah nyata.Dua ribu tahun yang dulu Dia telah naik kesorga dan duduk disebelah kanan Allah.Ini adalah merupakan pengharapan besar buat seluruh umat Tuhan.KedatanganNya kembali sesungguhnya adalah sebagai Raja dan Hakim yang memerintah.Inilah penggenapan doaNya,“Datang kerajaanMu,jadilah kehendakMu dibumi seperti disorga” Matius 6:10.

Perihal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali,tahukah anda bahawa ada DUA FASA kedatanganNya kedunia?Maksudnya,Kristus bukan datang dua kali tetapi datang kembali dalam DUA FASA yakni:

1.Fasa Pertama:Tuhan Yesus turun dari sorga bersama para malaikatNya dan berada diangkasa untuk menjemput,memanggil dan mengangkat umatNya,orang-orang kudus.Fasa ini dipanggil HARI PENGANGKATAN.Pengangkatan ini adalah hanya untuk orang percaya.Dunia memang tertanya-tanya kemana menghilangnya orang-orang yang benar,tetapi mereka tak tahu apa yang telah terjadi.

2.Fasa Kedua :Tuhan Yesus turun dari sorga bersama-sama orang-orang kudus dan menginjak kakiNya diatas bukit Zaitun.Dia datang untuk memerintah sebagai raja bersama para orang kudus selama seribu tahun.Semua orang dimuka bumi akan melihat hari kedatangannya ini.Inilah ‘Hari Penampakkan Besar Kristus yang Mulia’.

FASA PERTAMA :-“HARI PENGANGKATAN”
Rasul Paulus menuliskan pernyataan nubuat wahyu tentang satu hari yang kini dikenal oleh para pelajar/murid sekolah Nubuatan sebagai ‘Hari Pengangkatan’.
Dan lebih daripada itu,saya ingin menamakannya sebagai ‘Hari Pengangkatan Roh kudus’‘.Alkitab berkata demikian: ‘Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan:Kita yang hidup,yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan,sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal.Sebab pada waktu tanda diberi,yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala (Trompet) Allah berbunyi,maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit;Sesudah itu,kita yang hidup,yang masih tinggal,akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan diangkasa.Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan.”1 Tesalonika 4:16-17.

FILIPUS-FILIPUS ROHANI
Penginjil Filipus pernah mengalami fenomena ‘diangkat Tuhan’ ketika melayani seorang pembesar yang berbangsa Etiopia.Filipus begitu peka mendengar suara Roh.‘kata Roh kepada Filipus: “Pergilah kesitu dan dekatilah kereta itu!’ Kisah 8:29.Orang itu bertobat lalu minta dirinya dibaptis.lalu Alkitab mengisahkan kejadian ini: “..Filipus membaptis dia.Dan setelah mereka keluar dari air,Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya” Kisah 8:39.

Perkataan ‘Roh tiba-tiba melarikan’ dalam terjemahan bahasa Inggeris(‘the Spirit of the Lord caught Philip away’ Versi New King James ) adalah ‘caught away’ yang membawa maksud ‘terangkat dan dibawa lari’ oleh Roh Kudus.Saya percaya Kuasa Roh Kuduslah yang akan mengangkat orang-orang kudus pada hari pengangkatan Tuhan.
Pengangkatan ini adalah benar-benar pengangkatan tubuh jasmani orang percaya yang telah dirubah Tuhan dalam sekelip mata menjadi tubuh rohaniah yang kekal dan tidak binasa lag(1 Kor 15:50-58).Fenomena ‘Pengangkatan’ jasmani itu terjadi dalam sekelip mata .(1 Kor 15:52).Tuhan Yesus menyatakan:

“Pada waktu itu kalau ada dua orang diladang,yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan;Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan,yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan.kerana itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang” Matius 24:40-42.

Ditahun 2010 ini,dimanakah kita sedang berada dalam masa Tuhan?.Kita sedang berada dalam Penungguan Masa, yakni masa menunggu datangnya HARI PENGANGKATAN JEMAATNYA!.Kita sedang berada di ‘Hari penantian’ kedatangan ‘Hari Pengangkatan’ Tuhan.Hari Pengangkatan itu akan berlaku dalam SATU HARI SAHAJA SERENTAK diseluruh dunia.Inilah soalan besar yang ramai orang percaya nak tahu:Bilakah hari besar“Pengangkatan” itu berlaku?.Jawapannya:BILA-BILA MASA!
Hari pengangkatan itu mungkin terjadi saat ini, minit ini,jam ini,masa ini atau pagi ini,petang ini,malam ini atau esok hari atau lusa atau minggu depan,bulan depan atau tahun depan.Jawapannya adalah bila-bila masa saja.Sebab tak seorang pun yang akan tahu bila masanya ‘Hari Pengangkatan’ itu.Tuhan hanya memberi amaran demikian, “Kerana itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang” Matius 24:42

“Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia,kerana Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga” Matius 24:44

Tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu,malaikat-malaikat disorga tidak dan Anak pun tidak,hanya Bapa saja” Markus 13:32

Jika pencuri hendak datang untuk mau merampuk rumah anda,dia tak akan menelpon atau memberitahu anda bilakah dia akan datang.Anda hanya perlu mengambil langkah berjaga-jaga setiap saat.Hari kedatangan Yesus/Hari pengangkatan laksana hari seperti pencuri datang.Dia datang tanpa diduga.Yesus berkata: “Kerana itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya;turutilah itu dan bertobatlah!Kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga,Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu” Wahyu 3:3.

Demikian juga pernyataan rasul Paulus:‘tetapi tentang zaman dan masa,saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu.kerana kamu sendiri tahu benar-benar,bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam’(1 Tesalonika 5:1).
Dia menasihati agar kita jangan tidur rohani tapi berjaga-jaga dan sadar dalam kehidupan iman,kasih dan pengharapan(1Tesalonika 5:8)Saya percaya ‘hari pengangkatan’ itu berada diambang pintu.Banyak kali saya naik pesawat/kapal untuk terbang dan sementara berada diatas awan-awan,perasaan ini mengingatkan saya pada pengalaman diangkat Tuhan diHari Pengangkatan .Roh Kudus itu laksana pesawat/kapal yang menerbangkan kita untuk bertemu Tuhan diudara.Saya ternanti-nanti hari itu,
Hari Pengangkatan Roh Kudus!

Hari Pengangkatan Roh kudus
Filipus peka dan penuh dengan Roh Kudus.Orang-orang kudus yang diangkat Tuhan adalah ‘Filipus-Filipus rohani’ yang mempunyai telinga yang peka mendengar suara Roh .Saya ingin memberikan anda satu kebenaran firman Tuhan : ‘Hanya orang percaya yang penuh dengan Roh kudus dan hidup kudus akan mengalami pengangkatan Tuhan.Orang kristian yang tak penuh Roh kudus tak akan diangkat Tuhan. Allah Roh Kudus dengan kuasaNya yang bertanggungjawab untuk membawa dan mengangkat orang-orang kudus untuk naik terangkat keangkasa menyongsong Tuhan dan bertemu Yesus ’ .

Orang kristian yang hidup duniawi,berkompromi dengan dosa kedagingan,kehidu
pan rohani yang berada dalam dunia suam-suam kuku serta sedang berada dalam ketiduran rohani akan ditinggalkan.Mereka bersama-sama dengan orang-orang yang tak kenal Tuhan akan melalui masa penganiayaan besar dibawah pemerintahan Antikristus selama tujuh tahun.Setelah rasul Yohanes selesai menulis surat kepada tujuh jemaat Allah di pulau Patmos,dia menyatakan
‘Kemudian dari pada itu aku melihat:Sesungguhnya,sebuah pintu yang terbuka disorga dan suara yang dahulu yang telah kudengar,berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala,katanya:Naiklah kemari dan Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah itu…..”Wahyu 4:1.

Yohanes mendapat penglihatan ini selagi berada dimuka bumi,dan dia melihat diatas (disorga) sebuah pintu terbuka dan Yesus berkata “Naiklah”.Macam mana Yohanes naik keatas? Wahyu 4:2 menyatakan bahawa dia ‘naik’ dengan cara “segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah,sebuah taktha terdiri disorga…”
Rasul Yohanes penuh dengan Roh dan kuasa ilahi itu segera membawa dia “Naik” keatas dan tiba-tiba dia kini berada disorga!.Hanya mereka yang penuh Roh kudus,dipimpin Roh dan dikuasai oleh Roh yang akan ‘Naik’ keatas untuk bertemu Tuhan diangkasa pada hari pengangkatan.Tuhan Yesus kristus akan datang kembali untuk mengangkat orang-orang yang saleh untuk pulang kesorga,kemajlis perjamuan kawin Anak Domba.Jemaat Gereja akan menjadi pengantin Kristus dan menerima upah masing-masing menurut perbuatannya

“Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai,dan memuliakan Dia!Kerana hari perkahwinan Anak Domba telah tiba dan pengantinNya telah siap sedia.Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih!”(Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus) Wahyu 19:7-9,Saya ulangi kembali wahyu ini.Dimasa manakah kita berada sekarang?Kita berada dimasa Akhir Zaman.Kita berada di Zaman dan Masa Roh Kudus Allah.Kita sekarang sedang menantikan Hari kedatangan Tuhan Yesus untuk turun dari sorga dan mengangkat kita semua bertemu dengan Dia diangkasa.

BENARKAH ADA JEMAAT KRISTUS TAK DIANGKAT TUHAN?
Saya gusar menjawab soalan penting ini,namun sesuai dengan terang Firman Tuhan memang ada yang tak akan mengalami pengangkatan diHari Tuhan!Sungguh menyedihkan sekali,tapi benarlah demikian.Ketika TUHAN menurunkan hujan belerang dan api menghukum kota Sodom dan Gomora yang penuh dosa,Alkitab berkata:“Tetapi isteri Lot,yang berjalan mengikutnya,menoleh kebelakang,lalu menjadi tiang garam” (Kejadian 19:24-26).Dari ribuan orang yang tinggal dikota tersebut, hanya Lot,dua anak perempuannya dan isterinya yang dibawa lari oleh malaikat Tuhan keluar dari kota itu sebelum TUHAN menumpahkan murka hukumanNya keatas kota yang sarat dengan dosa dan percabulan.Meskipun Lot dan keluarganya sudah terselamat dan keluar dari kota,namun isteri Lot tetap menoleh dan melihat kebelakang,kekota Sodom dan Gomora.

Akibatnya,dia turut terbunuh menjadi tiang garam.Roh Kudus beri saya pengertian tentang ayat ini,bahwa ramai orang yang sudah bertobat,menerima keselamatan dalam Kristus Yesus namun seperti sikap isteri Lot,hati mereka masih terpaut dikota keduniawian.Ramai orang kristian hari ini menjalani kehidupan iman yang hidup dalam dua dunia,yakni percaya Kristus,takut Tuhan,namun masih suka hidup dalam tabiat kedagingan dan kesoronokkan dosa!Mereka ini termasuk dalam golongan kristian yang suka berkompromi dengan dosa.Kristus lebih tegas menggelar mereka sebagai jemaat yang ‘Suam-suam kuku’ (Wahyu 3:16).Mereka benar-benar mahu dikuasai dan dipenuhi Roh Kudus,tetapi juga mereka tak sanggup lepaskan berberapa tabiat dosa yang menguasai hidup mereka.Mereka tahu itu dosa tapi sepertimana isteri Lot,hati mereka masih terpaut dalam dunia dosa.

Kehidupan yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah menginginkan kehidupan yang bersih,kudus dan hidup yang benar.Namun amat menyedihkan sekali bahwa ramai orang kristian yang tak mau meninggalkan segala tabiat dosa mereka.Bukan kerana kuasa Roh Allah tak mampu lepaskan mereka dari tabiat dosa itu,tetapi mereka sendiri yang tidak mahu melepaskannya.Hati mereka masih terpaut dan masih menoleh kebelakang,kearah kehidupan serba duniawi.Yesus berkata: “Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh kebelakang tidak layak untuk Kerajaan Allah” (Lukas 9:62)Sama seperti isteri lot yang menoleh kebelakang,ramai orang yang punyai sikap hati sedemikian sehingga tanpa disedari mereka Roh Kudus telah mengangkat JemaatNya dan mereka ditinggalkan didunia!

Jika anda ingin merasa pengalaman bagaimana berada diatas awan langit biru,saya dorong anda untuk kumpulkan wang menaiki kapalterbang(Pesawat) Air Asia Malaysia.
Sekurang-kurangnya anda dapat merasa pengalaman ketika terangkat naik keatas langit biru.Saya banyak kali naik pesawat dan banyak kali berdoa berbahasa roh ketika berada didalam pesawat ribuan meter jauhnya dari permukaan bumi.Mari saya ambil contoh pengalaman menaiki pesawat ini.Hari pengangkatan Kristus laksana menaiki kapalterbang/pesawat Roh Kudus untuk naik terbang keangkasa lalu bertemu Tuhan Yesus disana.Mereka yang hidupnya tak dikuasai Roh Kudus seumpama mereka yang terlewat untuk tiba kelapangan terbang dan meskipun sudah ada tiket penerbangan ditangan (karunia hidup kekal/keselamatan dalam Yesus) namun terlepas peluang menaiki pesawat yang satu-satunya pulang kesorga.

Anda akan selamat dan masuk sorga kerana memiliki Kristus.Tapi anda telah kehilangan berkat yang paling besar sekiranya terlepas peluang mengalami pengangkatan Roh Kudus diHari Pengangkatan.Tabiat-tabiat dosa yang belum diakui dan tak mau ditinggalkan mengikat hati mereka dengan kuat sehingga mereka secara tak langsung memilih untuk tinggal didunia dengan harapan dapat melalui masa-masa Kesusahan besar dibawah penganiayaan Antikristus!TUHAN tak boleh disalahkan kerana Dia amat menghendaki semua orang percaya dapat dibawa oleh Roh naik kesorga.Tapi sikap hati isteri lot masih menjalar dikebanyakan gereja Tuhan hari ini.

CIRI-CIRI JEMAAT YANG TAK DIANGKAT TUHAN
Kitab wahyu menyatakan bahwa TUJUH JEMAAT yang dimaksudkan Kristus ialah lambang kehidupan iman jemaat gereja Tuhan zaman Perjanjian Baru.Saya mendorong anda untuk membaca kitab Wahyu bab 2 dan 3 sebab inilah juga menggambarkan kehidupan peribadi setiap pengikut Kristus pada hari ini.Ada tiga perbedaan fahaman/pendapat dan kumpulan yang percaya pada Hari Pengangkatan.Ketiga-tiga kumpulan ini percaya akan ada Hari Pengangkatan,namun mereka tak sependapat dengan penilaian tentang urutan masa itu.Semuanya berkisar pada tanda ‘Tujuh tahun’ pemerintahan Antikristus atau lebih dikenali sebagai Hari Kesusahan besar (Great Tribulation).Mereka semuanya berusaha membuktikan Hari Pengangkatan itu bakal menjelang tiba diketiga fasa dalam tahun-tahun kesusahan besar.

1.Fahaman ‘Pre-Tribulation Rapture’.Mereka yang mempercayai bahwa Jemaat Kristus akan diangkat sebelum tiba hari Kesusahan/penganiayaan (Tujuh tahun pemerintahan Antikristus)

2. Fahaman ‘Mid-Tribulation Rapture’.Mereka yang mempercayai bahwa Jemaat Kristus akan melalui setengah (Tiga setengah tahun pertama) dari tujuh tahun kesusahan.Jemaat Tuhan akan melalui penganiayaan itu sebagai ujian iman buat umatNya.

3.Fahaman ‘Post-Tribulation Rapture’.Mereka yang mempercayai bahwa Jemaat Kristus akan melalui tujuh tahun kesusahan/penganiayaan besar yakni pemerintahan Antikristus barulah terjadi pengangkatan

Ketiga-tiga fahaman ini punya bukti-bukti kutipan ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan kesahihan masing-masing.Bahkan ada yang terlalu ekstrim sehingga pengajaran ini hebat diperdebatkan lalu memecah-belahkan persekutuan iman dan persaudaraan Kristus! Saya ingin memberi komentar penting perihal ini,bahwa bagaimanapun pegangan dan pendapat saudara seiman itu,kita hendaklah menghormati pegangan mereka.Saya sedih melihat tubuh Kristus bertikam lidah masing-masing mempertahankan kepercayaan mereka ini.

Satu perkara yang terutama dan yang pertama ialah,setiap orang kristian hendaklah berada dalam keadaan berjaga-jaga setiap waktu kerana Kristus berkata bahwa hari itu tiba seperti pencuri.Tak seorang pun yang TAHU bilakah masanya!Saya membuat kajian yang terperinci selama 3 tahun perihal subjek ‘Hari Pengangkatan’ ini serta membaca buku-buku yang ditulis oleh para ahli Teologia dan hamba Tuhan mengenai ketiga-tiga pemahaman ini.Diantaranya ialah buku-buku tulisan Dr.Tim Lahaye,Hamba Tuhan yang dikenal sebagai salah seorang pengajar topik Akhir Zaman yang tersohor.Dia telah mengarang lebih dari 40 buku terutamanya topik tentang Nubuatan kitab Wahyu dan kedatangan Kristus kedua kali.

Dalam bukunya yang bertajuk: ‘Revelation Unveiled’ dan ‘Bible Prophecy for yourself’,beliau memberikan satu kebenaran bahwa Hari kedatangan Kristus kedua kali(Fasa pertama) yakni ‘Hari Pengangkatan, berlaku sebelum tiba Hari Kesusahan itu (Tujuh tahun Kesusahan besar/kecil).Dia percaya kepada fahaman ‘Pre-Tribulation Rapture’.Sebagai Presiden pelayanan Tim LaHaye Ministries,beliau juga adalah pengasas organisasi ‘Pre-Trib Research center’,sebuah badan internasional yang membuat kajian terperinci perihal Hari Pengangkatan,Akhir Zaman dan kedatangan Kristus.Buku-buku beliau perihal topik penting ini begitu diterima pakai oleh gereja-gereja Tuhan diseluruh dunia dengan cetakan buku yang mencecah lebih 500,000 ribu naskah .Seorang lagi Hamba Tuhan dan ahli Teologia dikenali secara global sebagai salah seorang pelopor Alkitab perihal subjek Kedatangan Kristus kedua kali ialah Dr.Brian J.Bailey,Presiden pelayanan Zion International ministries.Dia juga adalah Pendeta Gereja besarnya dan Pendiri Kolej Alkitab dan Zion Universiti.Dua buah buku karangannya yang mengkhususkan topik Hari Pengangkatan dan kedatangan Krsitus kedua kali ialah buku ‘The second Coming’ (Kedatangan Tuhan Kedua kali) dan ‘The Book of Revelation’(Buku kitab Wahyu)

Dr.Brian,dalam bukunya ‘The second Coming’ memberi pengajaran bahwa Hari Pengangkatan itu akan terjadi di pertengahan Tujuh tahun kesusahan.Dengan kata lain beliau percaya kepada pemahaman ‘Mid-Tribulation Rapture’.Beliau percaya bahwa Jemaat Kristus akan melalui kesusahan selama tiga setengah tahun dalam pemerintahan Antikristus sebelum diangkat Tuhan.Dia juga kemukakan bukti-bukti kukuh demi mempertahankan pemahamannya yang juga diterima pakai oleh jemaat gereja diseluruh dunia.

Saya juga terbaca buku karangan hamba Tuhan, Dr.David Yonggi Cho,Pendeta dan Pastor gereja diKorea yang punyai anggota jemaat yang terbesar didunia.(Kini berjumlah lebih dari 800,000 anggota) Dalam bukunya yang menyatakan topik perihal wahyu/nubuatan akhir Zaman,Dr.Cho mempercayai bahwa Fasa pertama kedatangan Kristus kedua kali yang dikenali sebagai Hari Pengangkatan Jemaat akan berlaku sebelum hari kesusahan Tujuh tahun itu.Beliau juga percaya kepada fahaman ‘Pre-Tribulation Rapture’.Secara peribadi saya juga ingin menyatakan bahwa saya menerima pandangan bahwa Hari pengangkatan Jemaat atau kedatangan Yesus kedua kali fasa pertama terjadi sebelum hari kesusahan tujuh tahun.Namun demikian saya juga percaya bahwa akan ada jemaat Kristus yang akan melalui kesusahan besar tujuh tahun ini kerana tak mengalami pengangkatan Tuhan.Inilah jemaat Tuhan yang bertipe jemaat Sardis.Lihat saja amaran keras Kristus kepada mereka :

Kerana itu ingatlah,bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya;turu-
ti dan bertobat!Kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga,Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah Aku tiba-tiba datang kepadamu
” Wahyu 3:3.

Baptisan Roh Kudus,kepenuhan Roh Allah,dipimpin oleh Roh Kristus,diurapi Roh,buah-buah Roh,baptisan Api Roh,karunia-karunia Roh dan penyembahan Roh ialah semua kaedah dan istilah Alkitabiah sebagai’sangkakala’rohani dari Allah betapa pentingnya untuk sentiasa hidup erat dalam persekutuan dengan Allah.Dia menghendaki setiap anak Tuhan agar hidup bergaul erat dengan Roh Kudus sepertimana ”Henokh hidup bergaul dengan Allah,lalu ia tidak ada lagi,sebab ia telah diangkat oleh Allah” Kejadian 5:24.Doa dan harapan saya secara peribadi adalah agar setiap orang percaya penuh dengan Roh Kudus dan SEMUA diangkat oleh Allah Roh Kudus pada Hari Pengangkatan yang akan terjadi pada bila-bila masa saja!

FASA KEDUA: KRISTUS TURUN KEDUNIA
(Hari Penampakkan Besar Kristus yang Mulia)
“Sesudah Ia (Yesus) mengatakan demikian,terangkatlah Ia disaksikan mereka,dan awan menutupNya dari pandangan mereka.Ketika mereka sedang menatap kelangit waktu Ia naik itu,tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian
putih dekat mereka,dan berkata kepada mereka:“Hai orang-orang Galilea,mengapakah kamu berdiri melihat kelangit?Yesus ini,yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik kesorga”.Kisah para rasul 1:12-11

Perkataan malaikat Tuhan kepada murid-murid Kristus sesungguhnya merupakan satu nubuatan bahawa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali diAkhir Zaman.Dia akan datang secara jasmani/fizikal untuk kedua kalinya,turun dari sorga dan menginjakkan kakiNya dibukit yang sama sewaktu Dia naik kesorga,iaitu bukit Zaitun yang terletak tiga suku batu dari kota Yerusalem dinegara Israel.Nabi Zakharia,ribuan tahun sebelumnya,diperlihatkan Allah dan menubuatkan kedatangan hari Tuhan yang dashyat ini:

“Pada waktu itu kakiNya akan berjejak dibukit Zaitun yang terletak didepan Yerusalem disebelah timur.Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur kebarat,sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar;setengah dari bukit itu akan bergeser keutara dan setengah lagi keselatan.Maka tertutuplah lembah gunung-gunung-Ku,sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya;dan kamu
akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh kerana gempa bumi pada zaman Uzia,raja Yehuda.Lalu TUHAN,Allahku,akan datang,dan semua orang kudus bersama-sama Dia.Zakharia 14:4-8

‘Maka TUHAN akan menjadi Raja atas seluruh bumi;pada waktu itu TUHAN adalah satu-satunya dan namaNya satu-satunya’.(Ayt 9.)

Impak daripada sentuhan kaki Yesus dengan bala tentara sorga diatas dibukit Zaitun begitu dasyat sehingga bukit itu terbelah dua lalu menghasilkan sebuah lembah yang amat besar.Nabi Zakharia melihat dan menubuatkan bahwa kedatangan TUHAN (Mesias-Yesus Kristus) dengan semua orang kudusNya turun keatas muka bumi adalah menjadi Raja yang memerintah planet bumi selama 1000 tahun.Wahyu 20:6 menyatakan:
‘Berbahagialah dan kuduslah ia,yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu.kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka,tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus,dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia,seribu tahun lamanya’

Rasul Yohanes melihat Mesias itu datang bersama semua orang kudus,penuh dengan kemuliaan dan kuasa.‘lalu aku melihat sorga terbuka:Sesungguhnya,ada seekor kuda putih;dan Ia yang menungganginya bernama: “Yang Setia dan Yang Benar”Ia menghakimi dan berperang dengan adil.Dan matanya bagaikan nyala api dan diatas kepalaNya terdapat banyak mahkota dan padaNya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorangpun,kecuali Ia sendiri.

Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namaNya ialah : “Firman Allah”Dan semua pasukan yang disorga mengikuti Dia;mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih.Dan dari mulutNya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul semua bangsa.Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur,yaitu kegeraman murka Allah,Yang Mahakuasa.Dan pada jubahNya dan pahaNya tertulis suatu nama,yaitu:


“RAJA SEGALA RAJA
DAN TUAN SEGALA TUAN”

Wahyu 19:11-16

Semua kelayakan Sang Mesias yakni nama,gelaran,pangkat dan kekuasaan yang dilihat oleh rasul Yohanes adalah berpadanan hanya untuk seorang peribadi.Dialah Anak Allah,Anak Domba Allah,singa Yehuda dan tunas (keturunan raja)Daud,TUHAN YESUS KRISTUS!Kini Dia turun kedunia kedua kalinya sebagai Raja segala raja dan Tuan segala tuan untuk memerintah dan menghakimi bumi selama satu milenium (1000 tahun).
Hari Penampakkan Kristus yang Besar Mulia ini ialah sesungguhnya Hari Besar,yaitu hari Allah yang Mahakuasa.Alkitab menyatakan bahwa setelah Yesus turun ketanah Israel,Dia bersama bala tenteraNya akan mengatur langkah menuju kesatu lembah yang dipanggil ‘lembah Megiddo’ untuk memerangi Antikristus yang sedang menanti dia disana bersama bala tenteranya.Maka terjadilah perperangan besar antara kerajaan Allah(Pimpinan Tuhan Yesus) dan


kerajaan iblis(Pimpinan Antikristus-Wahyu 16:14) yang menjalar sampai keselatan ’dilembah Yosafat’.Satu-satunya tempat yang paling layak untuk medan pertempuran yang sehebat ini semestinyalah sebuah lapangan besar yang digelar Harmegadon (lembah Megiddo).

PERANG HARMAGEDON
“Lalu ia(Antikristus) mengumpulkan mereka ditempat,yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon” Wahyu 16:16.Lembah Megiddo,sebuah kawasan yang terletak ditengah tanah daerah Palestina(Sekitar bandar Esdraelon- jajahan Tebing barat,Israel).Telah berkurun lamanya lembah Meggido ini telah menjadi medan perkhemahan besar setiap kali pertempuran-pertempuran yang bersejarah berlaku dibumi Palestina.Sejak zaman raja Nebukadnesar (Assyria) sampailah kezaman penjelajahan General Napoleon Buonarparte dari Mesir ke Siria.Semua panglima-panglima yang tersohor didunia pernah berperang dilembah besar ini.

Para tentera Yahudi,bukan Yahudi,Sarakens,Krused Kristian(Christian Crusade)
anti Kristian Peranchis;tentera mesir,tentera Parsi.Druses,tentera Turki,dan Saladin(Arab)semua pernah berkhemah disini.General Napoleon Buonarparte dilaporkan berkata waktu pertama kali menjejak kakinya dilembah ini,dengan penuh emosi dia berkata:‘Inilah tempat yang paling ideal untuk medan pertempuran bagi tentera-tentera besar dibumi’.Tanpa disedarinya,lembah Harmageddon sudahpun dinubuatkan bakal menjadi medan perperangan yang paling dasyat antara tentera sorga dan tentera neraka.Perlulah anda ketahui bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus (Fasa kedua) terjadi sesudah masa tujuh tahun Antikristus memerintah dibumi.
Sebaik sahaja Tuhan Yesus berada dimuka bumi,mulalah terjadi perang besar.Antikristus bersama bala tenteranya segera berkumpul untuk mengadakan perang dengan Kristus dan tentaranya(orang-orang kudus).Maka terjadilah perang secara besar-besaran dilembah yang digelar Armageddon.Alkitab memaparkan senario kedatangan Kristus sebagai raja menerima tentangan Antikristus serta para ketua kerajaan sekutunya .

Alkitab menyatakan: ‘Dan aku (Rasul Yohanes) melihat binatang (Antikristus) itu dan raja-raja dibumi serta tentara-tentara mereka berkumpul untuk melakukan peperangan melawan Penunggang kuda(Tuhan Yesus Kristus) itu dan tentara-Nya.Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu,yang telah mengadakan tanda-tanda didepan matanya,dan dengan demikian menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya.Keduanya dilemparkan hidup-hidup kedalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang.Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang,yang keluar dari mulut penunggang kuda itu;dan semua burung kenyang oleh daging mereka.Wahyu 19:19-21

Dengan kekalahan Antikristus,terjadilah peristiwa dialam roh dimana malaikat Tuhan menangkap iblis lalu diikat dan dilemparkan kedalam penjara (jurang maut) selama seribu tahun.Raja Yesus dan orang-orang kudus akan menjadi pemerintah dibumi.Kristus menjadi Raja dan Hakim yang adil memerintah seluruh dunia dibantu bersama oleh orang-orang kudusnya selama seribu tahun.Inilah masa kedamaian sepanjang zaman sebab tak ada lagi penyesatan.

‘Lalu aku (Rasul Yohanes)melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar ditangannya;ia menangkap naga,siular tua itu,yaitu Iblis dan satan.Dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya,lalu melemparkannya kedalam jurang maut itu dan memeteraikannya diatasnya,supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa,sebelum berakhir masa seribu tahun itu’ Wahyu 20:1-3
Kesudahannya,setelah masa seribu tahun itu berakhir,Iblis dilepaskan dari penjaranya (jurang maut ) lalu pergi mengumpulkan bala tentera manusia berdosa menjadi pengikutnya dalam jumlah yang amat besar untuk berperang melawan Tuhan dan para orang kudus.Tetapi turunlah api dari langit menghanguskan mereka.Iblis dilemparkan kedalam lautan api dan belerang dan disiksa siang malam sampai selama-lamanya.Wahyu 20:7-10Senario seterusnya adalah bahwa ada pengadilan taktha putih dimana Kristus akan menghakimi orang-orang berdosa menurut perbuatannya.

Dan ‘Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis didalam kitab kehidupan itu,ia dilemparkan kedalam lautan api itu”Wahyu 20:15.Itulah kematian yang kedua.Kemudian akan ada langit dan bumi yang baru,Kota Yerusalem yang baru turun dari sorga kerana kini Allah Trinitas akan tinggal diam bersama orang-orang kudusNya.Taktha Allah dan taktha Anak Domba (Yesus Kristus) akan ada didalamnya dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Amen(Wahyu 22:5).Fasa pertama (Hari pengangkatan) kedatangan Kristus kedunia akan berlaku sebelum masa tujuh tahun penganiayaan dan pemerintahan si Antikristus dimuka bumi.

Manakala Fasa kedua (Penampakkan Besar Kristus yang Mulia) sesudah tujuh tahun itu.Kedua-dua fasa kedatangan Yesus diselangi oleh masa ‘tujuh tahun’.
Tujuh tahun pemerintahan antikristus adalah merupakan satu lagi ‘Tanda’ penting menjelang kedatangan Tuhan Yesus sebagai Raja dan Hakim.Tuhan Yesus telah menubuatkan berberapa ‘Tanda-tanda’ yang nyata menjelang kedatanganNya.
Tanda-tanda inilah akan menjadi ‘kompas’ petunjuk penting bagi seluruh umat kristian supaya kita senantiasa punya pengharapan untuk menanti dengan penuh tekun.Saya umpamakan planet bumi seperti seorang perempuan yang sarat mengandung dan sedang menghitung hari-hari datangnya Hari Besar kelahiran ‘bayinya’ iaitu Hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali.Ketika perempuan itu mengalami serangan kesakitan pertama,dia tahu itulah permulaan ‘tanda’ bahwa dia sudah bakal melahirkan anaknya.

Semakin dekat dia hendak melahirkan,semakin keraplah juga kesakitan itu menimpanya.Tuhan Yesus berkata ‘tanda-tanda’ peristiwa yang dialami oleh seluruh penduduk bumi menjelang kedatangannya kedua kali adalah ‘tanda-tanda penderitaan’ seperti menjelang hari kelahiran anak.‘Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang Zaman Baru’ Matius 24:8.Dalam bab berikutnya saya hendak membawa anda untuk melihat dan meneliti ‘tanda-tanda’ yang dimaksudkan Tuhan untuk menunjukkan betapa kita berada dimasa permulaan penderitaan dan bahwa kedatanganNya sudah berada diambang pintu masa!

No comments: